Den styrkede pædagogiske læreplan

Samarbejde med forældre om børns læring:

Trygge børn lærer bedst! Derfor ønsker vi at opbygge en tillidsfuld relation mellem institutionen og forældre.

Dette gør vi b.la. ved at give forældrene indsigt i vores læringsmiljø, som vi hver dag skaber for børnene. Det gør vi i hente/bringe situationerne, dagtilbud-hjem-samtaler og via digital kommunikation over Børneroden. Indsigten i børnenes læring kan fx være i de daglige rutiner og aktiviteter eller udstillinger i forbindelse med vores forskellige læreplanstemaer henover året. Eller sommerfesten, hvor vi i 2019 havde fokus på matematisk opmærksomhed, hvor forældre og børn skulle samarbejde om at løse matematiske opgaver ude i skoven, som børnene havde arbejdet med i perioden op til fællesarrangementet.

Vi afholder årlige forældremøder, hvor forældrene inddrages omkring deres børns læring. I efteråret 2019 havde vi b.la. fokus på selvhjulpenhed og afleveringssituationen, hvor forældrene i samarbejde med personalet i små grupper nåede frem til forældrenes ønsker omkring disse to punkter. Ønskerne er samlet ind, og de behandles nu af institutionen med henblik på at opfylde disse, så forældrene får indflydelse på deres børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Et ønske under selvhjulpenhed lød: ”Opmærksomhed på, hvad barnets næste skridt skal være”. Her er det vigtigt, at vi får videreformidlet, når barnet fx selv har lært at tage flyverdragt på, så barnet herefter selv gør det, når det hentes, så vi på denne måde styrker samarbejdet mellem hjem og institution omkring barnets læring og udvikling.

Og endelig opbygges den tillidsfulde relation mellem institutionen og forældre gennem vores fælles arrangementer, hvor forældrene styrker deres kendskab til hinanden, hinandens børn og personalet. Her har dagtilbudsrådet en stor betydning for fællesskabet, b.la. gennem koordinering af morgenmadsarrangementer og indførelsen af Idekassen. I denne kasse opfordres forældrene til at komme med ideer og input samt fortælle, om de har oplevet noget godt, som de ønsker mere af. Disse ting er samtidig også medvirkende til at styrke børnenes læring.