Handleplan 2019

Bilag
Spiren/Lindevej er en institution sammensat af børn fra forskellige kulture og med forskellig socioøkonomiske baggrund. Institutionen har fået en ny struktur, hvilket betyder, at Spiren ikke længere kun er en vuggestue, men nu er en aldersintegreret institution. I Spiren samles vores ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn på én stue fra maj måned ud over også at rumme vores to stuer med vuggestuebørn. Lindevej er vores science hus og rummer kun børnehavebørn.

Vi har fået ny daglig leder i januar 2019, hvilket betyder at vi nu er i gang med at evaluere tidligere arbejdsgange og kulturer på de to matrikler, Spiren og Lindevej. Samtidig er vi nu i gang med at tilpasse hverdagens rutiner, så vi arbejder med den Styrkede Handleplan, hvor vi vil fokusere på en opkvalificering af mødefora, hverdagens rutiner samt løbende prøvehandlinger.

I 2019 vil der trinvis blive skrevet mere på vores handleplan her på hjemmesiden, og vi vil gradvis dykke ned i Børne- og Socialministeriets Styrkede pædagogiske læreplan. I mellemtiden arbejder vi blandt andet på kompetenceudvikling i vores personalegruppe, så Spiren/Lindevej er ordentlig klædt på til at løfte opgaven i fællesskab. Vores personalefordeling er på 60/40 i forhold til pædagoger og medhjælper.